Pe Undele Oltului

Proiectul Pe undele Oltului, ne pasă de Cotul Turzunului este dedicat igienizării Oltului din zona Cotul Turzunului, județul Braşov și Brezoi, jud. Vâlcea, zone care se confruntă cu problema poluării cu plastic. 

Asociaţia Culturalis coordonează activităţile din zona Brezoi şi, pentru combaterea poluării cu plastic, ne-am propus să intervenim pe trei direcții: igienizări, implicând comunitatea și autoritățile locale, organizarea de tabere şi activități educaționale și cultivarea potențialului turistic al zonei. Proiectul se desfășoară până în luna iunie 2022 și face parte din programul Cu apele curate, implementat cu sprijinul Lidl România.

Rezultate:

Până acum, în zona Brezoi, am strâns peste 8 tone de deşeuri, dintre care 4.5 tone de plastic, cu peste 80 de voluntari şi am susținut 22 ateliere de educație de mediu în şcolile din Brezoi, Câineni, Valea lui Stan, cu peste 360 de elevi din clasele V-X. În luna aprilie, elevi din Brezoi au participat la ieșiri în natură și activități despre natură și implicare în comunitate.

În luna mai am organizat o tabără educațională cu elevii liceu, la care am abordat tematicile: implicare civică, deșeuri și consum responsabil, biodiversitate, lucru în echipă. Ulterior, un grup de eleve participante au avut o întâlnire cu un reprezentant al primăriei, au organizat alături de noi o expoziție foto despre igienizări, au transmis mesaje comunității și au susținut activități educaționale pentru copii și adulți.

Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Oraşului Brezoi, Liceul Teoretic Gheorghe Surdu, Şcoala gimnazială Câineni, Asociația AIDE.

PARTENERI ȘI SPONSORI